Bit Impeks - Preduzeće za informacioni inženjering

Kontakt

Telefon:
+381 (11) 3477-205
Faks:
+381 (11) 3477-217
e-mail:
info + bitimpeks.rs
web:
www.bitimpeks.rs
Adresa:
Bit Impeks d.o.o.
Ljermontova 13
11000 Beograd
Srbija
 

 

Obaveštenje zdravstvenim ustanovama korisnicima NexTBIZ i NexTZU sistema o primeni i preuzimanju NexTWSRFZO programa za komunikaciju sa veb servisima RFZO

 

Bit Impeks je 13.04.2019 obajvio NexTWSRFZO softverski sistem za zdravstvene ustanove koje su u obavezi da dostavljaju podatke u skladu sa Zaključkom Vlade br. 401-1590/2019, Instrukcijom RFZO br. 450-1328/19 i Tehničkim uputstvom za korišćenje veb servisa koje je objavljeno na veb portalu RFZO.

program možete preuzeti sa ovog linka preuzimanje

Početak strane

© 2013 Bit Impeks d.o.o.