Bit Impeks - Preduzeće za informacioni inženjering

Kontakt

Telefon:
+381 (11) 3477-205
Faks:
+381 (11) 3477-217
e-mail:
info + bitimpeks.rs
web:
www.bitimpeks.rs
Adresa:
Bit Impeks d.o.o.
Ljermontova 13
11000 Beograd
Srbija
 

Bit Impeks danas

BIT IMPEKS, privredno društvo za informacioni inženjering, osnovano 1992. godine. Osnovnu poslovnu orijentaciju firme predstavlja realizacija kompletnih, integrisanih aplikativnih rešenja za podršku poslovnim sistemima. U cilju zadovoljenja svih zahteva korisnika, a posebno obezbeđenja sigurnosti u korišćenju in­formacione tehnologije, BIT IMPEKS prati razvoj poslovnih informacionih sistema korisnika u svim fazama životnog ciklusa sistema - planiranje, projektovanje, implementacija, instalacija računarsko-komunikacione opreme, održavanje i un­apređenje.

Da bi obezbedio vrhunski kvalitet naših proiz­voda i kratko vreme realizacije zahteva naših korisnika, BIT IMPEKS prati najsavremenija dostignuća u oblasti računarstva u zemlji i u svetu. U tom smislu je, u saradnji sa fakultetima i naučnim institucijama, usvojena moderna metodologija za razvoj informacionih sistema - RAD (Rapid Application Development). Ova metodologija podržana je softverskim alatima za brz razvoj kvalitetnih i profesionalnih aplikativnih rešenja.

U cilju bržeg postizanja efekata kroz uvođenje informacione tehnologije, BIT IMPEKS je razvio niz gotovih aplikativnih rešenja opšte namene, sofisticiranog dizajna i lakoće primene u organizacijama različitog profila. Svi paketi su prilagođeni za rad na različitim hardversko-softverskim platformama od low-cost peer-to-peer mreže personalnih računara do klijent/server arhitekture bazirane na moćnim serverima pod WINDOWS SERVER & SQL SERVER ili UNIX & ORACLE-om što obezbeđuje relativno mala početna ulaganja sa jedne i stabilan i skladan rast informacione infrastrukture korisnika s druge strane.

Pouzdanost gotovih programa i razvojnih rešenja upotpunjena je širokom lepezom najsavremenije računarsko-komunikacione opreme. BIT-IMPEKS poklanja veliku pažnju kvalitetu ugrađenih komponenti, integraciji i optimizaciji opreme koja se iz­vodi po najvišim svetskim standardima.

BIT-IMPEKS raspolaže vrhunskim stručnjacima, velikog iskustva u svim domenima računarstva - od projektovanja i razvoja softvera do integracije i održavanja računarske opreme. Pored toga ima i veliki broj stalnih spoljnih saradnika specijalista za razne oblasti poslovanja. Naši vodeći stručnjaci su rukovodili ili učestvovali u razvoju složenih informacionih sistema iz kojih izdvajamo MUP Republike Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Institut za zaštitu zdravlja Srbije, "Viskoza" Loznica i "Glinica" Zvornik, gde su stekli iskustva u radu na različitim platformama od mainframe računara (Bull-Honeywell, Vax, IBM) do modernih servera i personalnih računara na kojima su razvijana rešenja na Windows platformi, UNIX operativnim sistemima, SQL Server, ORACLE sistemima za upravljanje bazama podataka i različitim mrežnim okruženjima.

Za kvalitet svojih rešenja, Bit Impeks je 1999. godine dobio prestižnu nagradu DISKOBOLOS, koju dodeljuje JISA – Jugoslovenski Informatički Savez.

Najznačajnije reference

Budžetski korisnici

Zdravstvena osiguranja

Zdravstvene ustanove

Obrazovne institucije

Poslovni sistemi

Početak strane

© 2013 Bit Impeks d.o.o.