Bit Impeks - Preduzeće za informacioni inženjering

Kontakt

Telefon:
+381 (11) 3477-205
Faks:
+381 (11) 3477-217
e-mail:
info + bitimpeks.rs
web:
www.bitimpeks.rs
Adresa:
Bit Impeks d.o.o.
Ljermontova 13
11000 Beograd
Srbija
 

NexTZUS
Informacioni sistem zdravstvene ustanove

Šta je NexTZUS?

Bit Impeks je svoje višegodišnje iskustvo u realizaciji informacionih sistema u zdravstvenim ustanovama uobličio u NexTZUS, aplikativni softver visokog kvaliteta i pouzdanosti koji funkcioniše na Microsoft Windows platformi.

Ovaj produkt predstavlja kičmu "patient oriented" informacionog sistema zdravstvene ustanove. On podržava poslove prijema i otpusta bolesnika na stacionarno i ambulantno lečenje, fakturisanje usluga i lekova sa automatskim knjiženjem u finansijskom knjigovodstvu (NexTBIZ), održavanje osnovnih registara informacionog sistema (MKB, JKL, Cenovnik usluga, Medicinsko osoblje, ...) i poslove medicinske statistike.

Kome je namenjen NexTZUS?

NexTZUS je namenjen zdravstvenim ustanovama različitog profila od domova zdravlja, preko instituta i specijalnih bolnica, do zdravstvenih i kliničkih centara. To je sistem koji je skalabilan i modularan i njegova promena se može razvijati u skladu sa rastom i razvojem poslovnog i medicinskog sistema zdravstvene ustanove, te ukupne informacione infrastrukture.

Kakav je koncept primene NexTZUS?

Polazeći od osnovnih principa kvalitetnog informacionog sistema:

mi smo u NexTZUS ugradili sledeće koncepte:

Kakav je sistemski ambijent potreban za funkcionisanje NexTZUS?

NexTZUS funkcioniše na svim 32-bitnim Microsoft Windows operativnim sistemima. Sistem za upravljanje bazama podataka je Microsoft Access ili Microsoft SQL Server. Neophodna je lokalna mreža računara koja u zavisnosti od veličine zdravstvene ustanove može biti segmentirana u skladu sa ISO/IEC 11801 međunarodnim standardom za realizaciju zvezdaste topologije računarske mreže. Računarska oprema (Serveri, radne stanice, štampači, itd.) se može fazno instalirati saglasno dinamici uvođenja informacione tehnologije, što obezbeđuje sklad između investicija i postignutih efekata.

Kakva je podrška za korišćenje NexTZUS?

U prvim fazama uvođenja sistema, inženjeri i projektanti Bit Impeksa pružaju kompletne usluge informacionog inženjeringa korisnicima od projektovanja i instaliranja informacione infrastrukture, preko obuke i konsaltinga do realizacije specifičnih aplikacija prema zahtevu korisnika. U fazi stabilne eksploatacije korisniku se pruža potpuni konsalting za administriranje i parametrizaciju sistema a takođe je obezbeđen kvalitetan servis računarske opreme i softvera. Kako NexTZUS koristi već značajan broj zdravstvenih ustanova, a kako su naši korisnici i svih 28 filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, naši stručnjaci permanentno prate promene kako u zakonodavstvu tako i u medicini i saglasno tome pravovremeno se te promene primenjuju na našim softverskim proizvodima. Time se obezbeđuje kontinuitet u funkcionisanju i sigurnost korisnika koji svoje uspešno poslovanje bazira na primeni informacione tehnologije.

Koji su dalji pravci razvoja NexTZUS?

Pored stalnog unapređenja pojedinih funkcija i proširenja repertoara izveštaja, Bit Impeks planira da po pojedinim oblastima iz medicine, razvija specijalizovane aplikacije čiji je osnovni cilj automatizacija medicinskog kartona bolesnika. Takođe su realizovane i pilot aplikacije za obradu medicinskih slika koje savremeni dijagnostički uređaji generišu u elektronskom obliku.

Početak strane

© 2013 Bit Impeks d.o.o.